Thông tin Sự kiện khi opent

Top
03-08-2020

1 - Event Chia sẻ nhận quà liền tay

+ Chi tiết tại Fanpage phuclongquyen

2 - Khuyến mãi Nạp Thẻ

+ 5 ngày : từ lúc OPEN  ( 09/08 ) đến hết  0:00 ( 15/08 )

+ Khuyến mãi 50% đối với hình thức Nạp Thẻ cào

+ Khuyến mãi 100% đối với hình thức Nạp chuyển khoản ( ATM + MOMO )

3 - Đua Top Level

+ Thời gian : Tính từ lúc OPEN đến 00:00 cùng ngày ( 09/08 ) Xếp theo Bảng Xếp Hạng từ trên xuống

+ TOP 1: Trùng Lâu Giới  + Tọa ky thuộc tính v.v + Hồng Bảo Thạch (Cấp 7) x3  + 500K KNB  + danh hiệu 

+ TOP 2: Tọa ky thuộc tính 30 ngày + Hồng Bảo Thạch (Cấp 7) x2  + 200K KNB

+ TOP 3: Tọa ky thuộc tính 7 ngày + Hồng Bảo Thạch (Cấp 7) x1 + 100K KNB

+TOP 4 : Tọa ky thuộc tính 3 ngày +Hồng Bảo Thạch (Cấp 7) x1 + 50K KNB

4 - Đua Top Tài Phú

+ Thời gian : Tính từ lúc OPEN  ( 09/08 ) đến hết  0:00 ( 15/08 )

+ TOP 1: Chân - Trọng Lâu Liên  + 500 Dược Trần + 200 Nguyên liệu vương quyền  + Pet Biến Dị Đào Hoa cấp 2 + danh hiệu và thời trang Top 1

+ TOP 2: Trùng Lâu  Ngọc +300 Dược Trần +  100 Nguyên liệu vương quyền + Pet  Đào Hoa 

+ TOP 3: Trùng Lâu  Giáp + 100 Dược Trần + 50 Nguyên liệu vương quyền

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Các địa chỉ chính thức:
Trang chủ: http://phuclongquyen.net
Fangpage: https://www.facebook.com/phuclongquyen.net
Drop: https://bom.to/Q1eCe5
Groups: http://fb.com/groups/phuclongquyen.net/
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖